O NÁS

Diecézní duchovní rádce je služba věřícím skautům v dané diecézi.

Jmenuje jej diecézní biskup na návrh ústředního duchovního rádce skautů katolické církve, kterým je biskup František Václav Lobkowicz. Ústřední duchovní rada je pracovním společenstvím diecézních duchovních rádců. ÚDR i diecézní duchovní rádci nejsou zakotveni ve struktuře Junáka, ale na daných místech úzce s organizací spolupracují.

V brněnské diecézi působí jako diecézní duchovní rádce Mgr. Pavel Opatřil. Pod jeho záštitou se konají pravidelně akce s duchovním zaměřením, především každoroční skautská pouť na nějaké z poutních míst brněnské diecéze, a to při příležitosti svátu sv. Jiří, patrona skautů a skautský seminář – cyklus přednášek v centru na Petrově v Brně.

Skautská pouť 2018 Křtiny u Brna