Liliový kříž

Odbor duchovní výchovy ve spolupráci s ÚDRS vydal nové verze skautského Liliového kříže (katolickou a ekumenickou/evangelickou).

Novou katolickou verzi 2016 pro tisk v PDF (A4) včetně přílohy najdete zde:

Novou ekumenickou/evangelickou verzi 2017 pro tisk v PDF (A4) včetně přílohy najdete zde:

Liliový kříž (LK) je doplňkem „skautské stezky“ pro skauty/ky křesťany a současně formou uznání (na způsob vyznamenání) dosažení určité úrovně duchovního života. LK má být jednoduchým základním motivačním průvodcem k probuzení aktivního duchovního života vlčete/světlušky, skauta/skautky, R+R (a to i pro jen pro „pasivně“ věřící). Nejde tedy o „zkoušení znalostí“, ale o laskavé trvalé doprovázení a povzbuzování na individuální duchovní cestě. LK motivuje k prohlubování víry a křesťanského života v církvi, ale nenahrazuje systematické vzdělávání (výuku náboženství, katechetická setkávání, ministrantské schůzky, přípravy na svátosti apod.). Liliový kříž by neměl dublovat skautské duchovní odborky. Ale duchovní odborky by mohly a měly na LK navazovat a být možným pokračováním a prohloubením LK.

Udělení bílého stupně LK ze strany ODV:
S žádostí (e-mailem) o udělení bílého stupně LK je potřeba poslat krátký (půlstrana textu) projekt/harmonogram popisující, jak hodlá daná osoba LK zavést ve svém oddíle/středisku. Pakliže se už LK v jeho oddíle/středisku plní, je potřeba poslat krátké (cca strana textu) zhrnutí svých zkušeností z této praxe. Dále pak v obou případech souhlasné vyjádření (e-mailem) od nadřízeného v rámci Junáka (vedoucího oddílu, střediska). Následně pošle ODV poštou patřičný dekret (odznak si žadatel koupí sám).

Udělení černého stupně LK ze strany ODV:
Jde-li o kněze či jáhna, stačí s žádostí (e-mailem) o udělení černého stupně LK poslat souhlasné vyjádření (e-mailem) od příslušného vedoucího v rámci Junáka (vedoucího oddílu, střediska), kde žadatel působí jako duchovní rádce. Následně pošle ODV poštou patřičný dekret (odznak si žadatel koupí sám). Jde-li o duchovního rádce “laika” je potřeba navíc poslat doporučení od jeho kněze (jeho duchovního vůdce, zpovědníka, faráře, pastora, kazatele apod.).

Odznaky/nášivky LK:
Textilní nášivky všech stupňů nabízí JUNshop.cz.

Kovové odznaky LK jsou k dispozici v prodejně LimanSport.cz

Za tým ODV
Rys (Jiří Kolář)
své zkušenosti, nápady a komentáře k LK (a návrhy na udělení bílého a černého stupně LK) prosím posílejte na: skaut-odv@seznam.cz